Christine Primrose - Gun Sireadh, Gun Iarraidh Agrandir l'image

Christine Primrose - Gun Sireadh, Gun Iarraidh

DITR2086

Christine Primrose - Gun Sireadh, Gun Iarraidh

(2001)

Plus de détails

12,50 € TTC

En savoir plus

 1. Ceann Traigh Ghruinneart/Fraoch A Ronaigh (the Head of Gruinard Sands/Heather from Rona) 4:25
 2. An Gille Dubh Ciar-Dubh (the Dark, Swarthy Lad) 4:19
 3. A Mhairead Og (Young Mairead) 4:46
 4. Bean A' Chotain Ruaidh (The Lady Of The Russet Brown Coat) 3:22
 5. An Till Mise Chaoidh (Shall I Ever Return) 2:48
 6. Oganaich An Or-Fhuilt Bhuidhe (The Young Man With The Yellow Hair) 4:32
 7. Oran Mu'n Ghruagaich (A Song About the Gruagach) 3:53
 8. Dheanainn Sugradh Ris An Nigh'n Dubh (I Would Sport With The Black Haired Girl) 3:00
 9. Soraidh Bho Granger (Granger's Farewell) Lyrics By, Music By – George Gallacher 3:26
 10. Do Ghaidheil Shiatail (To The Gaels Of Seattle) Lyrics By, Music By – Aonghas Dubh MacNeacail Music By – Christine Primrose 3:22
 11. Nach Truagh Leat Mi 'S Tu'n Eirinn (You Do Not Pity Me Whilst You Are In Ireland) 4:27
 12. So Nam Shineadh Air An T-Sliabh (Here I Am Lying On The Hillside) 3:25
Réalisation Dream me up